Cooper Rikkahävite Tiiviste

Cooper Rikkatiiviste soveltuu rikkakasvien hävittämiseen kaikkialta muualta paitsi nurmikolta, ellei nurmikkoa haluta poistaa. Vain ne kasvit, jotka on tarkoitus hävittää käsitellään. Se tehoaa lähes kaikkiin kasveihin paitsi kortteisiin ja puutuneisiin havupuihin.

Valmiste imeytyy lehdiltä kasviin ja hävittää sen juurineen. Teho alkaa näkyä 10-14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Rehevät, voimakkaassa kasvussa olevat kasvit tuhoutuvat parhaiten. Maahan jouduttuaan valmiste menettää tehonsa. Se hajaantuu luonnossa esiintyviksi aineiksi maan bakteerien avulla ja lakastuneet rikkakasvit voidaan muokata maahan tai kompostoida.

Uudet viljelykasvit voidaan kylvää/istuttaa 10 päivän kuluttua käsittelystä. Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta, märkä kasvusto tai sade 4-6 tunnin kuluessa käsittelystä voi heikentää tehoa. Paras tulos saadaan lämpimällä säällä. Käyttömäärä: - levitysvälineenä ruisku: 50 ml 1 litraan vettä riittää noin 25 m2 :n käsittelyyn. - levitysvälineenä kastelukannu, jossa yleislevitin: 50 ml 5 litraan vettä riittää noin 25 m2 :n käsittelyyn. - levitysvälineenä pensseli tai muu sivelyväline: valmistetta levitetään sellaisenaan yksittäisten kasvien lehdille (koko kasvia ei tarvitse käsitellä).

Ruiskutus siten, että rikkakasvit kostuvat, mutta ei tippuvan märiksi. Vaarallista kaikille viljelykasveille ja lehtipuille sekä havupuille ennen vuosikasvainten puutumista. Ruiskutuksissa on varottava aineen kulkeutumista tuulen mukana ja sivelykäsittelyssä valmisteen joutumista kosketuksiin viljelykasvin kanssa.

Cooper Rikkatiiviste/12.1.2016 2(2) Alueen tulee kuivua (1-6 tuntia) ennen kuin siellä liikutaan, koska muuten aine voi levitä muuhun kasvillisuuteen. Levitysvälineet tulee pestä huolellisesti käytön jälkeen. Monivuotiset leveälehtiset kasvit, varsinkin puuvartiset, saattavat lähteä uudelleen kasvuun joidenkin viikkojen kuluttua käsittelystä. Silloin tehdään uusi käsittely.

Tehoaine: glyfosaatti 120 g/l (glyfosaatin ammoniumsuolana)
Valmistetyyppi: SL
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili).

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

ryhmän otsikko


Käytä torjunta-aineita turvallisesti.
Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Berner Oy
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki

info@berner.fi

Kuluttajapalvelu: +358 20 791 00

Muita Bernerin sivustoja:
greencare.fi
berner.fi