Cooper Voikukkahävite

Yksittäisten leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan nurmikoista. Valmistetta voidaan käyttää koko kasvukauden ajan, mutta paras teho saavutetaan, kun lämpötila on yli 12 °C, maa on kostea ja nurmikko ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa touko-elokuussa.

Käännä ruiskun pään ylin osa spray-asentoon. Valmistetta ruiskutetaan suoraan yksittäisten rikkakasvien päälle, kunnes lehdet tulevat kosteiksi muttei tippuvan märiksi. Valmiste riittää n. 30 m2 :lle.

Uusi nurmikko käsitellään aikaisintaan vuoden kuluttua Cooper Voikukkahävite /5.4.2016 2 (2) perustamisesta. Älä ruiskuta nurmikkoa joka kärsii kuivuudesta, helteestä tai muusta stressistä.

Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää kasvihuoneessa. Kemikaalin kestävät suojakäsineet tulee toimittaa valmisteen myyntipakkauksen mukana kuluttajille.

Huomautukset: Ruiskuta tyynellä säällä tuulikulkeuman välttämiseksi. Valmistetta ei saa joutua pensaiden tai puiden lehdille eikä koristekasvien tai muiden viljelykasvien päälle, koska ne voivat vioittua tai kuolla.

Jos valmistetta joutuu vahingossa muiden kuin heinämäisten viljelykasvien lehdille, lehdet täytyy poistaa heti. Käyttöohjeen käyttömääriä ei saa ylittää. Ihmiset ja kotieläimet voivat oleskella käsitellyllä alalla sen jälkeen kun se on täysin kuivunut.

Tehoaineet: MCPA 5,2 g/l (dimetyyliamiinisuolana) diklorproppi-P 1,5 g/l (dimetyyliamiinisuolana) dikamba 0,3 g/l Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta käytettäessä on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla ja sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä pitkävartisia suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Sisältää diklorproppi-P:tä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller diklorprop-P. Kan orsaka en allergisk reaktion.

ryhmän otsikko


Käytä torjunta-aineita turvallisesti.
Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Berner Oy
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki

info@berner.fi

Kuluttajapalvelu: +358 20 791 00

Muita Bernerin sivustoja:
greencare.fi
berner.fi