Cooper Rikkahävite Spray

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömilta alueilta. Cooper Rikkaspray soveltuu rikkakasvien hävittämiseen kaikkialta muualta paitsi nurmikolta, ellei nurmikkoa haluta poistaa. Vain ne kasvit, jotka on tarkoitus hävittää käsitellään. Se tehoaa lähes kaikkiin kasveihin paitsi kortteisiin ja puutuneisiin havupuihin.

Valmiste imeytyy lehdiltä kasviin ja hävittää sen juurineen. Teho alkaa näkyä 10-14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Rehevät, voimakkaassa kasvussa olevat kasvit tuhoutuvat parhaiten. Maahan jouduttuaan valmiste menettää tehonsa. Se hajaantuu luonnossa esiintyviksi aineiksi maan bakteerien avulla ja lakastuneet rikkakasvit voidaan muokata maahan tai kompostoida.

Uudet viljelykasvit voidaan kylvää/istuttaa 10 päivän kuluttua käsittelystä. Suihkupullon suutin avataan. Valmistetta ruiskutetaan sellaisenaan siten, että rikkakasvit kostuvat, mutta ei tippuvan märiksi. Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta, märkä kasvusto tai sade 4-6 tunnin kuluessa käsittelystä voi heikentää tehoa.

Paras tulos saadaan lämpimällä säällä. Vaarallista kaikille viljelykasveille ja lehtipuille sekä havupuille ennen vuosikasvainten puutumista. Ruiskutettaessa on varottava aineen kulkeutumista tuulen mukana. Alueen tulee kuivua (1-6 tuntia) ennen kuin sillä liikutaan, koska muuten aine voi levitä muuhun kasvillisuuteen. Monivuotiset leveälehtiset kasvit, varsinkin puuvartiset, saattavat lähteä uudelleen kasvuun joidenkin viikkojen kuluttua. Silloin käsittely uusitaan.

Tehoaine: glyfosaatti 7 g/l (glyfosaatin ammoniumsuolana)

Valmistetyyppi: SL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Ylijäänyt käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili).

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

ryhmän otsikko


Käytä torjunta-aineita turvallisesti.
Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Berner Oy
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki

info@berner.fi

Kuluttajapalvelu: +358 20 791 00

Muita Bernerin sivustoja:
greencare.fi
berner.fi